Vad bör man tänka på när man jämför båtförsäkringar?

I Sverige krävs det att nästintill samtliga fordon som framförs har en trafikförsäkring. Att åka på vatten kräver inte en trafikförsäkring, vilket innebär att man kan åka helt oförsäkrad. Dock rekommenderas det inte och de flesta väljer idag att ha någon typ av försäkring som täcker vid en eventuell olycka eller vid skador.

Många personer tror att en klassisk fordonsförsäkring är densamma som gäller för en båt. En båtförsäkring skiljer sig från andra fordonsförsäkringar på flera punkter. När konsumenten skall teckna en båtförsäkring gäller inte halv eller helförsäkringar utan försäkringsbolagen har oftast specifika alternativ för båtar. Dessa kallas basutbud och ger olika typer av skydd. Vidare finns det även företag som endast har en typ av båtförsäkring men med flera tilläggsförsäkringar. Det kan vara olika tillägg beroende på hur stora krav individen har på försäkringen. Som båtägare bör man fundera över vilka behovs som finns, jämföra olika båtförsäkringar och sedan teckna avtal med ett försäkringsbolag.

Vad bör ingår i en båtförsäkring?

Försäkringsbolagen erbjuder många olika typer av båtförsäkringar och vad som ingår kan därför skiljas rejält från företag till företag. Det är återigen viktigt att du som båtägare jämför båtförsäkring för att säkerställa att du har det skydd som täcker ditt behov. Generellt bör ersättning vid kollision, kantring, grundstötning ingå, om båten kommit till skada. Detta kallas för sjöskada och innebär samtliga skador som kan uppkomma vid vatten.

Vidare bör båten också vara försäkrad när den inte längre befinner sig i vatten. Båtägaren tar upp båten när säsongen är slut för att undvika is- samt frostskador. Det finns även försäkring vid brandskada, stöld och skadegörelse av båten. Båtassistans är en viktig punkt att ta i beaktande när man jämför båtförsäkringar. Skulle båten stanna på grund av tekniska problem eller liknande behövs assistans med hjälp av bärgare. Det finns även försäkringar för dig som båtägare om man exempelvis skulle vara med om en traumatisk olycka, om en annan individ skulle begära skadestånd eller för att täcka ersättningar vid en eventuell tvist.